Maken van functiebeschrijvingen:

Zeker in grote organisaties is het opzetten en bijhouden van een bestendig loongebouw een uitdaging. Een goed fundament wordt altijd gelegd met het opstellen van functiebeschrijvingen. Wij kunnen u helpen om duidelijke functieomschrijvingen te maken die gericht zijn op output.

Functiewaardering:

Functiewaardering draait om meer dan alleen het salaris. Het creëert ook structuur, duidelijkheid en rust binnen de organisatie. Wij hebben een slimme aanpak ontwikkeld om uw functiewaardering beter te organiseren.

Gradar functiewaardering

Wij zijn licentiehouder van de Gradar systematiek voor functiewaardering. Gradar is in Duitsland ontwikkeld door QPM en is een analytisch, betrouwbaar en eerlijk systeem. Je kunt het systeem gebruiken voor management-, projectmanagement- en medewerkers functies. Het is een web based systeem dat eenvoudig te gebruiken is. Het is een attractief geprijsd licentiemodel. Wilt u eens kennismaken klik dan op deze link Functiewaardering met Gradar. 

U kunt ook natuurlijk hiervoor contact met ons opnemen.

Beloningsadvies:

Logisch en uitlegbaar salaris- en beloningsbeleid is belangrijk. U wilt uit kunnen leggen dat iedere medewerker op waarde wordt geschat. Is de beloning rechtvaardig en marktconform? Past het huidige salarisbeleid nog steeds bij de organisatie. Wij helpen bij het opzetten van een marktconform loongebouw, passend beloningsbeleid en betere beheersing van de loonkosten.

Harmoniseren functie- en loongebouwen:

Na een overname of fusie moet weer de juiste balans gevonden worden in het functiegebouw, loongebouw en andere arbeidsvoorwaarden. Wij hebben hiermee veel ervaring.

Advies m.b.t. organisatie inrichting:

Na een overname, fusie of reorganisatie weer opnieuw uw organisatie inrichten? Wij kunnen u hierbij helpen. Snel zien we waar verantwoordelijkheden liggen, zodat het de organisatie kan helpen de structuur volgens de gewenste bedrijfsvoering in te richten.

Toetsing uitwisselbaarheid:

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Het functiehuis wijzigt ingrijpend hierdoor. Het heeft vaak ook personele consequenties. De oude situatie moet vergeleken worden met de nieuwe situatie. Op basis van onze kennis van functies en functiewaardering kunnen wij u helpen bij het vaststellen of functies onderling uitwisselbaar zijn.