Solidum Belonen en Functiewaardering voor:

  •         Maken van functiebeschrijvingen
  • Functiewaardering (Licentiehouder van Gradar functiewaarderingssysteem. www.gradar.com)
  • Harmoniseren van functie- en loongebouwen
  • Beloningsadvies
  • Benchmark
  • Bezwaar en Beroep
  •         Advies bonusregelingen
  •         Advies m.b.t. organisatie inrichting
  •         Toets uitwisselbaarheid functies

 

Contact:

Marco ten Broek

E-mail: marcotenbroek@solidumbelonen.nl

Tel.nr.: 06 - 11 84 43 19

 

 

                                                                                                                                                                 

DIRECT CONTACT: